Procedura PEUs

PEUs (Potwierdzanie efektów uczenia się), czyli uznawanie efektów uczenia się, to funkcjonująca na naszej Uczelni procedura, w ramach której weryfikujemy i formalnie potwierdzamy już posiadane przez Ciebie kompetencje. To może być wiedza lub umiejętności zdobyte między innymi podczas:

  • kursów
  • szkoleń
  • studiów podyplomowych
  • w trakcie pracy zawodowej

Jeśli tylko odpowiednio je udokumentujesz, będziesz mógł studiować zgodnie ze skrojonym na miarę programem studiów I lub II stopnia, który przygotujemy specjalnie dla Ciebie. To nie wszystko – zwolnimy Cię z części zajęć, więc Twoja edukacja będzie trwała krócej, a dyplom uzyskasz znacznie szybciej niż pozostali studenci.

  • Procedura potwierdzania efektów uczenia się (pobierz)