Terminy zjazdów i obron

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Niestacjonarne studia I stopnia  (otwórz w PDF)

Niestacjonarne studia II stopnia (otwórz w PDF)

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021 (semestr letni)

Niestacjonarne studia I stopnia  (otwórz w PDF)

Niestacjonarne studia II stopnia (otwórz w PDF)

Terminy zjazdów w semestrze zimowym E-learning 2021/2022

E-learning studia I stopnia  (otwórz w PDF)

E-learning studia II stopnia (otwórz w PDF)

Terminy zjazdów w roku akademickim E-learning 2020/2021

E-learning studia I stopnia  (otwórz w PDF)

E-learning studia II stopnia (otwórz w PDF)

Na studiach niestacjonarnych I stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele (Informatyka) oraz soboty i niedziele (Ekonomia, Zarządzanie). Na studiach niestacjonarnych II stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Ze względu na różnego rodzaju święta i dni wolne może zdarzyć się sytuacja, w której w jednym miesiącu odbędą się trzy zjazdy. W piątki zajęcia są planowane między godz. 16:15 a 21:00, a w weekendy między godz. 8:30 a 19:00. Nie na każdym kierunku odbywają się we wszystkie te dni (zależy to od liczby godzin w programie studiów) i nie zawsze trwają przez cały dzień. Same zjazdy zwykle są dłuższe w soboty, by w niedziele umożliwić naszym studentom szybszy powrót do domów. Szczegółowe terminy zjazdów i plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat organizacji studiów, skontaktuj się z nami:

Wydział w Szczecinie
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel.: 91 814 94 01
91 814 94 02
91 814 94 04
e-mail: dziekanat@zpsb.pl

Stacjonarne studia I i II stopnia w języku angielskim 

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia w języku angielskim zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku i są planowane między godz. 8:30 a 16:00. Plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Niestacjonarne studia I i II stopnia wspomagane e-learningiem (I stopień – Ekonomia, Zarządzanie, II stopień – Zarządzanie)

W ciągu każdego roku akademickiego na studiach e-learningowych odbywa się około dziewięć  spotkań na Uczelni przez cały rok akademicki. Pomiędzy zjazdami, odbywają się regularne zajęcia na platformie e-learningowej, w formie czatów online, zadań itp – w zależności od charakteru przedmiotu. Te aktywności możesz realizować z dowolnego miejsca, z domu, w podróży, potrzebujesz jedynie urządzenia z dostępem do Internetu i możesz uczestniczyć w zajęciach! Zjazdy e-learningowe na Uczelni odbywają się w następującym schemacie:

  • soboty i niedziele między godz. 8:30 a 19:00 – zajęcia dydaktyczne

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku  ZPSB przy ul. Żołnierskiej 53.

Plany zajęć

Szczegółowe informacje dotyczące plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie. Publikujemy je minimum dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem i na bieżąco aktualizujemy, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprawdź swój aktualny plan zajęć przed zjazdem!

Dyżury wykładowców

Terminy konsultacji i dyżurów wykładowców znajdziesz na ich profilach w e-Dziekanacie. W razie potrzeby możesz także skontaktować się z prowadzącym zajęcia i umówić się na konsultację indywidualną w dogodnym terminie. Zapraszamy także do kontaktów drogą mailową. W e-Dziekanacie możesz także sprawdzić plany zajęć wykładowców z innymi grupami. Jeżeli chcesz spotkać się z wykładowcą poza terminami swoich zajęć, skorzystaj z planów umieszczonych w e-Dziekanacie.

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH (OBRON) we wrześniu:

Obrony wrześniowe w roku ak. 2020/2021 będą planowane w terminach 16 – 22 września 2021

Uwaga!  prace dyplomowe należy składać w dziekanacie max do 10 września 2021

STUDIA STACJONARNE

  • Zarządzanie I stopnia
  • Zarządzanie II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE

  • Ekonomia I stopnia
  • Zarządzanie I stopnia
  • Zarządzanie II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

  • Ekonomia I stopnia E-learning
  • Zarządzanie II stopnia E-learning