Nasi partnerzy

Partnerzy ZPSB to wiodące firmy i instytucje, które wspierają nas w kształceniu naszych studentów i słuchaczy. Ich przedstawiciele dzielą się z nimi nie tylko swoją wiedzą, ale też doświadczeniem i umożliwiają bliższe poznanie interesujących ich branż oraz zawodów. Razem z nami podejmują także różne inicjatywy, które zbliżają do siebie biznes i naukę.

Do grona partnerów biznesowych naszej Uczelni należą:

 • Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Turkiewicz – jedna z pierwszych w kraju i pierwsza na Pomorzu Zachodnim agencja reklamowa działająca nieprzerwanie od lat 80. XX w. W swojej ofercie łączy usługi brandingowe z obsługą full service.
 • AIESEC Polska – pozarządowa organizacja non-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Została założona w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 r. Prowadzą ją studenci i niedawni absolwenci interesujący się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.
 • APAX Consulting – firma konsultingowa posiadająca wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategicznych zmian w wiodących firmach polskich i międzynarodowych.
 • Asseco Data Systems S.A. (ADS) powstała w 2016 roku. Poprzez zintegrowanie w jednej spółce różnorodnych kompetencji i wieloletnich doświadczeń blisko tysiąca ekspertów i specjalistów IT, ADS dysponuje szerokim i unikalnym zestawem rozwiązań, wiedzą ekspercką, co pozwala jej być wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług. Spółka produkuje i rozwija oprogramowanie, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków, oferuje centra danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Działalność skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku krajowym. Spółka ze swoimi produktami wchodzi również na rynki zagraniczne, m.in.: europejski, afrykański, a także azjatycki.
 • AUTOMATIKA sp. z o.o. – firma, której działalność koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług umożliwia bogate zaplecze, na które składają się m. in. nowoczesne pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, warsztaty mechaniczne, stacja prób 0,4 i 6 kV oraz laboratorium wzorcujące.
 • Bank Zachodni WBK – należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w kraju. Jeden z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługujący klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Oferuje kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe.
 • BIB Seed Capital – fundusz kapitału zalążkowego inwestujący do 1 mln euro w spółki prowadzące działalność na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up).
 • Business Training Center – realizuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu coachingu, zarządzania i sprzedaży dla wielu firm na rynku zachodniopomorskim i na terenie całego kraju.
 • BTC sp. z o.o. – firma informatyczno-doradcza oferująca pełen zakres oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy – firma powstała w 1998 r. Od samego początku swojej działalności zajmuje się dostarczaniem artykułów reklamowych dla przedsiębiorstw, instytucji i urzędów.
 • Castorama – największa w Polsce sieć sklepów DIY. Castorama prowadzi politykę sprzedaży w jednym miejscu wszystkiego, co potrzebne dla domu, jego budowy i ogrodu. Obecnie w Polsce znajduje się 69 sklepów tej sieci.
 • CSL International Speditione – oferuje kompleksową obsługę spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie, dostarczanych drogą morską i lądową. Współpracuje ze spedytorami w wielu państwach i w głównych portach na całym świecie. Największym atutem firmy jest doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie zawodowym młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami FIATA (International Federation Freight Forwarders Association).
 • DB Port Szczecin – to nowoczesny i ciągle rozwijający się terminal, gdzie doświadczona i zaangażowana załoga oferuje usługi najwyższej jakości. Jest to jedyny port w naszym kraju, który ma połączenie z siecią żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie Zachodniej. DB Port Szczecin, obsługujący jednostki intermodalne, w tym kontenery i wiele innych ładunków, jako jedyny w Polsce posiada ponadto certyfikat NATO.
 • Dom Best sp. z o.o. – powstał w 2000 r. jako firma, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. Od początku swojego istnienia konsekwentnie realizuje politykę rozwoju i zdobywania nowych klientów, czego dowodem jest udział w rynku i licząca się pozycja w silnie konkurencyjnej branży. Pomimo że wiodącą dziedziną jej działalności jest zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (210 wspólnot o łącznej powierzchni 180 000 m. kw.), firma ma również doświadczenie w administrowaniu obiektami o innym charakterze (osiedla domów, hotel, przychodnie, obiekty handlowe).
 • Ekspens Doradztwo Psychologiczne Beata Dobińska – realizuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu psychologii dla wielu firm na rynku zachodniopomorskim i na terenie całego kraju. Specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa kadrowego i personalnego oraz szkoleń kadry kierowniczej i menadżerskiej.
 • Energopol Szczecin SA – firma budowlana o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Obecnie poza inżynierią portową, w której jest liderem w Polsce, wykonuje także złożone projekty w dziedzinie instalacji wodno-kanalizacyjnych, dróg i mostów, budowli wielkokubaturowych oraz specjalnego fundamentowania na terytorium Pomorza i całej Polski.
 • EPA Wind sp. z o.o. Spółka Komandytowa – jest prekursorem i liderem energetyki wiatrowej w Polsce. Firma zajmuje się przede wszystkim kompleksowym przygotowaniem projektów farm wiatrowych na terenie kraju, od lat wykonuje również pomiary wiatru.
 • Ferrosan Medical Devices i Sonion Polska – Ferrosan Medical Decices to firma z kapitałem skandynawskim specjalizująca się w sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. Grupa kapitałowa obecna na rynku szczecińskim od końca lat 90. XX w., od 2009 r. zajmuje się głównie produkcją urządzeń do diagnostyki medycznej i dawkowania leków oraz projektowaniem i budową wyposażenia produkcyjnego na potrzeby wietnamskiej fabryki.
 • Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka komunalna zajmująca się siecią wodociągów i kanalizacji na terenie miasta Goleniów.
 • Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie – rozpoczęła działalność w 1946 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, a zasięg jej działalności obejmuje całą Polskę.
 • Klaster ICT – zrzesza ponad 65 firm zatrudniających ponad 1500 osób, głównie z obszaru Szczecina. Jednym z głównych celów klastra jest wspieranie podmiotów działających na rynku usług i technologii informatycznych. Jego partnerem strategicznym jest Technopark Pomerania.
 • Klaster Przemysłów Kreatywnych – działa przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie i zrzesza ponad 20 firm z regionu. Celem klastra jest rozwijanie przemysłów kreatywnych i integracja podmiotów przede wszystkim z branży reklamowej, mediowej, poligraficznej, animacji cyfrowej, designu oraz multimediów.
 • LSJ Group – wiodąca polska firma z branży rekrutacji i doradztwa personalnego. Powstała w 2002 r. w Szczecinie i od tego czasu wspiera polskich oraz zagranicznych partnerów w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, usług outsourcingowych, szkoleń biznesowych, zawodowych, językowych, badania kompetencji oraz tworzenia strategii personalnych.
 • Remech Grupa Remontowo Inwestycyjna sp. z o.o. – powstała w 2002 r., gdy po przekształceniu się z wydzielonych służb remontowych jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce – (dawniej) Zakładów Chemicznych „Police” S.A. – spółka rozpoczęła działalność jako odrębny podmiot. Firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu utrzymania ruchu, modernizacji i remontów instalacji produkcyjnych oraz zadań inwestycyjnych dla przemysłu chemicznego, energetycznego i petrochemicznego.
 • Sic Lazaro – firma działająca w branży przemysłowej w zakresie produkcji pozostałych metalowych wyrobów gotowych.
 • Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego – została utworzona w 2003 r. w celu zarządzania Stargardzkim Parkiem Przemysłowym. Główną misją agencji jest podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej SPP oraz promocja Stargardu i regionu na terenie kraju, jak i za granicą. Działania SARL skupiają się na poszukiwaniu nowych inwestorów oraz ich kompleksowej obsłudze.
 • Stargardzka Izba Gospodarcza – została utworzona w 1999 r. przez ponad 50 członków założycieli – lokalnych przedsiębiorców. Obecnie zrzesza około 80 podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu stargardzkiego, a szczególnie w Stargardzie.
 • Unizeto Technologies – jest uznaną w Polsce i na świecie firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji) świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Oferowane przez firmę rozwiązania i realizowane projekty integracyjne cechują się wysoką jakością wykonania, innowacyjnością technologiczną oraz szczególną troską o wysokie bezpieczeństwo danych. Portfolio oferowanych rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów z każdej części rynku – od sektora administracji publicznej, poprzez sektor ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, po klientów biznesowych i indywidualnych. Unizeto posiada mocno rozwiniętą sieć partnerów w całym kraju i dynamicznie rozwijającą się sieć partnerów za granicą. Jest też autoryzowanym przedstawicielem światowych liderów branży IT takich jak Cisco, DELL, IBM, Microsoft, Novell, OKI, ORACLE i wielu innych. Od 2016 roku firma Unizeto weszła w skład spółki Asseco Data Systems.
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – niepubliczna szkoła wyższa oferująca 21 kierunków i ponad 80 specjalności na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich w siedzibie głównej w Bydgoszczy i na wydziałach w Toruniu, Malborku, Inowrocławiu, Ełku i Słupsku. WSG proponuje również ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie. Przy Uczelni działa Szkoła Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych, Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej.
 • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (Fundusz Pomerania) – wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która już od 12 lat aktywnie wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do źródeł finansowania. Regionalny operator funduszu JEREMIE w zakresie poręczeń kredytowych.
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – jest wojewódzką placówką wspierania kadry oświatowej realizującą zadania z zakresu dokształcania nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – spółka komunalna zajmująca się siecią wodociągów i kanalizacji na terenie miasta Szczecin.
 • ZCH Police Grupa Azoty – pozostają najbardziej znaczącym kompleksem przemysłowym na Pomorzu. Przez ponad 40 lat istnienia firmy na terenie zakładów budowano kolejne wytwórnie i wprowadzano nowe produkty. Polickie przedsiębiorstwo kontynuuje swoje najlepsze tradycje i również dziś dostosowuje się do potrzeb nowoczesnego rynku. Dzięki udoskonalaniu produkcji i dopasowywaniu oferty do światowych standardów zajmuje miejsce w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym, będąc liderem w segmencie nawozów sztucznych i bieli tytanowej.
 • Zdrojowa Invest – to dynamicznie rozwijający się kołobrzeski holding inwestycyjno-deweloperski i hotelarski. Największy deweloper apartamentów wakacyjnych (second home) w Polsce i sieci condo hoteli, których jest również pionierem.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

 • AACSB International-The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
 • Baltic Sea Network (BSN)
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Krajowy System Usług „KSU”
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
 • Siec Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG)

KONTAKT

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz, by Twoja firma dołączyła do grona partnerów ZPSB? Skontaktuj się z nami:
Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 91 814 94 57
e-mail: crb@zpsb.pl