Nasi partnerzy

Partnerzy ZPSB to wiodące firmy i instytucje, które wspierają nas w kształceniu naszych studentów i słuchaczy. Ich przedstawiciele dzielą się z nimi nie tylko swoją wiedzą, ale też doświadczeniem i umożliwiają bliższe poznanie interesujących ich branż oraz zawodów. Razem z nami podejmują także różne inicjatywy, które zbliżają do siebie biznes i naukę.

Do grona partnerów biznesowych naszej Uczelni należą:

 • AIESEC Polska – pozarządowa organizacja non-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Została założona w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 r. Prowadzą ją studenci i niedawni absolwenci interesujący się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.
 • Asseco Data Systems S.A. (ADS) powstała w 2016 roku. Poprzez zintegrowanie w jednej spółce różnorodnych kompetencji i wieloletnich doświadczeń blisko tysiąca ekspertów i specjalistów IT, ADS dysponuje szerokim i unikalnym zestawem rozwiązań, wiedzą ekspercką, co pozwala jej być wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług. Spółka produkuje i rozwija oprogramowanie, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków, oferuje centra danych, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Działalność skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku krajowym. Spółka ze swoimi produktami wchodzi również na rynki zagraniczne, m.in.: europejski, afrykański, a także azjatycki.
 • Business Training Center – realizuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu coachingu, zarządzania i sprzedaży dla wielu firm na rynku zachodniopomorskim i na terenie całego kraju.
 • BMW Bońkowscy – firma działająca w branży motoryzacyjnej od początku lat 90-tych, lider w sektorze marek Premium.
 • BTC sp. z o.o. – firma informatyczno-doradcza oferująca pełen zakres oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • CSL International Speditione – oferuje kompleksową obsługę spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie, dostarczanych drogą morską i lądową. Współpracuje ze spedytorami w wielu państwach i w głównych portach na całym świecie. Największym atutem firmy jest doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie zawodowym młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami FIATA (International Federation Freight Forwarders Association)..
 • Ekspens Doradztwo Psychologiczne Beata Dobińska – realizuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu psychologii dla wielu firm na rynku zachodniopomorskim i na terenie całego kraju. Specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa kadrowego i personalnego oraz szkoleń kadry kierowniczej i menadżerskiej.
 • Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka komunalna zajmująca się siecią wodociągów i kanalizacji na terenie miasta Goleniów.
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – pozostaje najbardziej znaczącym kompleksem przemysłowym na Pomorzu. Przez ponad 50 lat istnienia firmy na terenie zakładów budowano kolejne wytwórnie i wprowadzano nowe produkty. Polickie przedsiębiorstwo kontynuuje swoje najlepsze tradycje i również dziś dostosowuje się do potrzeb nowoczesnego rynku. Dzięki udoskonalaniu produkcji i dopasowywaniu oferty do światowych standardów zajmuje miejsce w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym, będąc liderem w segmencie nawozów sztucznych i bieli tytanowej.
 • Grupa Polmotor – działająca na Pomorzu Zachodnim firma dealerska,  idealnie wykorzystująca potencjał lokalnego rynku i nadarzające się biznesowe okazje.
 • Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie – rozpoczęła działalność w 1946 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, a zasięg jej działalności obejmuje całą Polskę.
 • Klaster ICT – zrzesza ponad 65 firm zatrudniających ponad 1500 osób, głównie z obszaru Szczecina. Jednym z głównych celów klastra jest wspieranie podmiotów działających na rynku usług i technologii informatycznych. Jego partnerem strategicznym jest Technopark Pomerania.
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
 • LSJ Group – wiodąca polska firma z branży rekrutacji i doradztwa personalnego. Powstała w 2002 r. w Szczecinie i od tego czasu wspiera polskich oraz zagranicznych partnerów w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, usług outsourcingowych, szkoleń biznesowych, zawodowych, językowych, badania kompetencji oraz tworzenia strategii personalnych.
 • More. Pracowania Szkoleń i Coachingu – firma prowadząca konsultacje, szkolenia, warsztaty, coaching.
 • Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego – została utworzona w 2003 r. w celu zarządzania Stargardzkim Parkiem Przemysłowym. Główną misją agencji jest podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej SPP oraz promocja Stargardu i regionu na terenie kraju, jak i za granicą. Działania SARL skupiają się na poszukiwaniu nowych inwestorów oraz ich kompleksowej obsłudze.
 • Stargardzka Izba Gospodarcza – została utworzona w 1999 r. przez ponad 50 członków założycieli – lokalnych przedsiębiorców. Obecnie zrzesza około 80 podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu stargardzkiego, a szczególnie w Stargardzie.
 • Technopark Pomerania – działalność Technoparku Pomerania ukierunkowana jest na rozwijanie innowacyjnych firm z branży ICT, wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększanie atrakcyjności miasta dla zagranicznych inwestorów. Technopark to kompleksowe otoczenie biznesowe, w którym obok siebie funkcjonuje ponad 60 firm technologicznych na różnym etapie rozwoju.
 • Tietoevry w Polsce –  realizuje szereg innowacyjnych projektów cyfrowych dla klientów z całego świata.
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – niepubliczna szkoła wyższa oferująca 21 kierunków i ponad 80 specjalności na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich w siedzibie głównej w Bydgoszczy i na wydziałach w Toruniu, Malborku, Inowrocławiu, Ełku i Słupsku. WSG proponuje również ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie. Przy Uczelni działa Szkoła Języków Obcych, Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych, Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej.
 • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (Fundusz Pomerania) – wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która już od 12 lat aktywnie wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do źródeł finansowania. Regionalny operator funduszu JEREMIE w zakresie poręczeń kredytowych.
 • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – jest wojewódzką placówką wspierania kadry oświatowej realizującą zadania z zakresu dokształcania nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych.
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie – to miejsce, dzięki któremu praca osób niepełnosprawnych, ich wykształcenie i starania mają szansę zostać zauważone, docenione i odpowiednio wynagrodzone. Przedsiębiorcy, korzystający z usług zakładu, przyczyniają się tym samym do postrzegania pracownika z niepełnosprawnością jako osoby odpowiedzialnej, kompetentnej, zaangażowanej i potrzebnej na rynku pracy.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – spółka komunalna zajmująca się siecią wodociągów i kanalizacji na terenie miasta Szczecin.
 • Zdrojowa Invest – to dynamicznie rozwijający się kołobrzeski holding inwestycyjno-deweloperski i hotelarski. Największy deweloper apartamentów wakacyjnych (second home) w Polsce i sieci condo hoteli, których jest również pionierem.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

 • AACSB International-The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
 • Baltic Sea Network (BSN)
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Krajowy System Usług „KSU”
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
 • Fundacja Szczecin Lab
 • Siec Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG)

KONTAKT

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz, by Twoja firma dołączyła do grona partnerów ZPSB? Skontaktuj się z nami:
Prorektor ds. Rozwoju
dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 91 81 49 457
e-mail:
ddzega@zpsb.pl