Realizowane projekty

ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych


Celem głównym projektu jest osiągnięcie wzrostu dostępności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dla osób z niepełnosprawnościami do 2023 r. poprzez wdrożenie programu poprawy dostępności i przyjęcie zarządzenia Rektora ZPSB o dostępności uczelni obejmującej wszystkie sześć obszarów dostępności.

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

 

 

Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB

Celem głównym projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pracowników etatowych ZPSB, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie odporności na stres poprzez wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ…