Inne

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA STUDENTÓW

Za pośrednictwem strony (https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/)  każdy student może się zapisać na e-wizytę u psychoterapeuty lub anonimowo skonsultować określone problemy on-line.

Taką możliwość stwarza projekt pomocy psychologicznej „Strefa komfortu PSRP”, powstały z inicjatywy Parlamentu Studentów RP. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach tej inicjatywy student może skorzystać z terapii on-line lub wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Założenia „Strefy Komfortu PSRP” na rok 2021:

  • wprowadzenie możliwości „terapii”, czyli cyklu stałych spotkań ze specjalistami;
  • rozszerzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją webinarów, publikacją artykułów, infografik i innych treści upowszechniających wiedzę z zakresu wsparcia psychologicznego;
  • aktualizacja  bazy miejsc (powiększenie) świadczących nieodpłatne wsparcie psychologiczne;
  • wprowadzenie sesji mentoringowych dla samorządów studenckich, które podejmują działania w zakresie wsparcia psychologicznego;
  • opracowanie publikacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wsparcia psychologicznego na uczelniach.

Więcej informacji na stronie:

„Strefa komfortu PSRP” – kontynuacja projektu Parlamentu Studentów RP – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

OPIEKA MEDYCZNA DLA STUDENTÓW

Informujemy studentów i pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, że mogą korzystać z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

Przychodnie mieszczą się na ul. Boh. Warszawy 51 oraz na ul. Wojska Polskiego 97 i oferują usługi podstawowej ochrony zdrowia (lekarz rodzinny), gabinety specjalistyczne, badania laboratoryjne i RTG, fizjoterapia, itp. Wszystko w ramach NFZ.

Wszelkie informacje na www: http://spzozsw.pl/

UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych informuje, że w związku z ograniczeniem i minimalizacją ryzyka transmisji infekcji COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników od dnia 16.03.2020vr. zawiesza czasowo do odwołania udzielanie świadczeń we wszystkich  poradniach specjalistycznych, poradni zdrowia psychicznego, poradni stomatologicznej oraz poradni fizjoterapii i rehabilitacji. Wstrzymane zostają również wszelkie badania wstępne i okresowe pracowników oraz studentów.

W przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych będą dyżurowali lekarze POZ udzielając teleporad pod numerami tel:

  1. Przychodnia Wojska Polskiego 97, tel. 91 88 54 820
  2. Przychodnia Boh.Warszawy 51, tel. 91 88 54 810
  3. Przychodnia Boh.Warszawy 75, tel. 91 444 28 70

Wszystkie wizyty osobiste do lekarzy POZ zostają odwołane i zamienione na teleporady. Recepty będą wystawiane w formie e-recept bez konieczności odbierania ich osobiście w związku z czym wszyscy pacjenci leczeni przewlekle otrzymają niezbędne recepty. W przypadku konieczności zbadania pacjenta osobiście lekarze rodzinni będą umawiać pacjenta na taką wizytę.

Poinformujemy Państwa kiedy badania wstępne i okresowe będą wznowione.