Organizacja sesji

Szczegółowe warunki uzyskania zaliczeń, prowadzący zajęcia podają już na początku semestru. Jeśli przedmiot kończy się egzaminem, określają jego formę i zakres. Wyniki zaliczeń i egzaminów wykładowcy przekazują bezpośrednio lub ogłaszają w e-Dziekanacie.

Zgodnie z regulaminem studiów zawsze ustalamy minimum dwa terminy, w których możesz podejść do egzaminu – tak zwany pierwszy termin i drugi termin, będący jednocześnie egzaminem poprawkowym. Jeśli Ci się nie powiedzie w tych dwóch terminach, termin kolejnej poprawki ustalasz już indywidualnie z wykładowcą i Dziekanatem. Takie dodatkowe zaliczenia zwykle odbywają się podczas kolejnych zjazdów.

Rozliczenie sesji zimowej trwa do końca marca, a letniej – do połowy października. Jeżeli do tego czasu nie uda Ci się zdobyć pozytywnej oceny z danego przedmiotu, musisz złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr i podczas niego uzupełnić brakujące zaliczenia i egzaminy. Maksymalny czas na rozliczenie wpisu warunkowego określa Dziekan, a konkretne terminy podejścia do zaliczeń ustalisz z prowadzącymi zajęcia. Jeśli nie wiesz, jak taki wniosek napisać, zgłoś się do Dziekanatu – pomożemy i doradzimy najkorzystniejsze rozwiązanie. Zgodnie z regulaminem wpis warunkowy na kolejny semestr możesz uzyskać z maksymalnie dwóch przedmiotów. Jest on płatny zgodnie z cennikiem.