CSR

CSR jest ważnym elementem misji i strategii rozwoju naszej Uczelni. Nasze działania i model biznesowy realizujemy w tym kontekście w sposób odpowiedzialny społecznie i z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym klientów, pracowników, otoczenia społeczno-gospodarczego i środowiska naturalnego. Nasza filozofia zarządzania polega na świadomym, zrównoważonym rozwoju nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także zorientowanym na realne potrzeby i oczekiwania interesów społecznych i ekonomicznych w naszym otoczeniu.

W relacjach z klientami – studentami, słuchaczami oraz klientami instytucjonalnymi – za cel postawiliśmy sobie dostarczanie wiedzy, kwalifikacji i kompetencji dla kadr nowoczesnej gospodarki poprzez kompleksowy system kształcenia w modelu LLL (Lifelong Learning). Z naszym personelem – kadrą akademicką, pozaakademicką i współpracownikami – chcemy budować potencjał intelektualny Uczelni w modelu partnerstwa, kooperacji i demokracji strategicznej. ZPSB angażuje się ponadto w rozwój społeczno-gospodarczy regionu jako „przedsiębiorstwo wiedzy” i instytucja zaufania publicznego, a nasi pracownicy od wielu lat są cenionymi w środowisku ekspertami ekonomicznymi i komentatorami gospodarczymi. ZPSB rozwija także swoją działalność związaną z bezpłatnym udostępnianiem zasobów wiedzy. Podejmuje i uczestniczy również w działaniach proekologicznych.