Warunki

Jakie warunki trzeba spełnić, by studiować krócej? W procedurze PEUs mogą uczestniczyć osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I lub II stopnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, które spełniają następujące warunki:

  • w przypadku osób aplikujących na studia I stopnia – jeśli posiadają świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  • w przypadku osób aplikujących na studia II stopnia – jeśli posiadają tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
  • w przypadku osób aplikujących na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia – jeśli posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.