Organizacja i warunki ukończenia studiów

Rezerwuję miejsce

Organizacja studiów i tryb

Dni i godziny odbywania się zajęć:

 • piątki: 17.00-21.00
 • soboty: 09:00-17:30
 • niedziele: 09:00-17:30

Zajęcia prowadzone są na sali.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywny udział w zajęciach z każdego modułu przewidzianego programem studiów MBA, frekwencja minimalnie na 80% godzin zajęć przewidzianych w planie studiów
 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów na poziomie nie mniej niż 41 pkt.
 • pozytywna promotorska ocena pracy dysertacyjnej – na poziomie nie mniej niż 41 pkt.
 • pozytywna recenzja pracy dysertacyjnej – na poziomie nie mniej niż 41 pkt.
 • zdanie egzaminu końcowego z wynikiem na poziomie nie mniej niż 41 pkt.

Ważne informacje dla kandydatów wszystkich kierunków

Słuchacze studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu otrzymują:

 

 • aktualną wiedzę dziedzinową popartą praktyką biznesową
 • bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI), a także wielu polskich i zagranicznych baz danych
 • dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl
 • dostęp do aplikacji EBSCO Mobile – umożliwia czytanie i pobieranie e-książek bez konieczności pobierania dodatkowego oprogramowania
 • możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych
 • bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Ofice 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive)