Dofinansowania szkoleń

Jesteś zainteresowany kursem lub szkoleniem w ZPSB? Szukasz możliwości dofinansowania? Świetnie trafiłeś, sprawdź szczegóły poniżej!


Masz aż 3 możliwości na sfinansowanie usług szkoleniowych z funduszy UE!

 

1. FUR2, czyli Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim , oto jego główne założenia:

Poziom dofinansowania 50% lub 80%  – w zależności od spełnienia warunków kwalifikowalności
Dla kogo: program jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom,  prowadzącym działalność w województwie zachodniopomorskim
Maksymalna kwota na osobę: 6 000 zł

Dowiedz się więcej tutaj >>>

Okres realizacji: od 01.01.2020 r. do 30.06.2023 r.

2. KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, oto jego główne założenia:

Poziom dofinansowania od 80 do 100%
Do kiedy: do wyczerpania środków
Dla kogo: osoby zatrudnione na umowę o pracę (minimum pół etatu) oraz właściciel firmy
Maksymalna kwota na osobę: do trzykrotności średniej krajowej pensji (max. 15000 zł).
Do niedawna mogli brać w nim udział jedynie uczestnicy 45+, teraz otwarty jest dla każdego.

Dowiedz się więcej tutaj >>>

3. Akademia Managera

Akademia Menadżera MŚP II to  druga edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań startuje 1 sierpnia 2020 roku i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na realizację szkoleń dla pracownika to 7 500 zł
Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80%.

Dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP II” wynosi co do zasady 80% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej tutaj >>>

W ramach działania możemy sfinansować analizę potrzeb oraz przeprowadzić szkolenia.

4. Szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

  1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR),
  2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach ( z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Dowiedz się więcej tutaj >>>