Realizacja projektów z MS Project

Prowadząca: Monika Stankiewicz

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Kierownicy i koordynatorzy projektów
 • Kierownicy robót inżynieryjnych
 • Kosztorysanci
 • Menedżerowie
 • Członkowie zespołów projektowych

Jaki jest cel szkolenia?

Każdy uczestnik szkolenia pozyska praktyczne umiejętności w zakresie budowy i aktualizacji harmonogramów i budżetów np. dla celów ofertowych, nabędzie umiejętności pracy na planie bazowym projektu polegające na monitorowaniu przebiegu projektu, kontroli harmonogramów i wykorzystania zasobów. Zdobędzie informacje na temat kontroli i aktualizacji kosztów i zarządzania zmianami w projekcie. Szereg ćwiczeń praktycznych pozwoli mu nabyć również umiejętności tworzenia różnorodnych graficznych wizualizacji danych, mających uzasadniać wprowadzanie zmian w projekcie. Wykorzystanie w praktyce najważniejszych funkcji Microsoft Project zapewni trwałe podniesienie wydajności pracy uczestnika szkolenia bez względu na zajmowane przez niego stanowisko. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Efekty uczenia się:

 • Nabycie umiejętności obsługi MS Project i innych narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Excel, OpenProject, arkusze Google).
 • Wzmocnienie kompetencji menedżerskich w zakresie monitorowania przebiegu projektu (postępu realizacji prac), wprowadzaniu zmian w harmonogramie i budżecie, raportowania, kontroli zasobów.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • Pracować na projekcie bazowym i monitorować postępy prac
 • Aktualizować harmonogramy, zasoby, koszty
 • Reagować na zmiany i wprowadzać je do dokumentacji projektowej
 • Korzystać z raportów

Zaświadczenie ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.

Opieka mentorska w trakcie szkolenia i do 14 dni po zakończeniu.

Program szkolenia:

 1. Monitoring i kontrola postępu realizacji prac (przygotowanie do realizacji projektu – plan bazowy, metody realizacji zadań, analiza stanu realizacji zadań)
 2. Wstęp do analizy finansowej – przygotowywanie raportów z postępów prac i wykorzystania zasobów w trakcie trwania projektu (ustawienia i wydruki raportów).
 3. Korekty harmonogramów rzeczowo-finansowych
 4. Nadzorowanie prac w zespołach rozproszonych

 

Liczba godzin: 15

Forma:

Szkolenie odbywa się w formule online.

 


Chcesz wiedzieć więcej lub zapisać się na szkolenie? Napisz na: szkolenia@zpsb.pl