Studium marki miejsca

STUDIUM MARKI MIEJSCA inauguruje cykl mistrzowskich szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Publicznego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Studium marki miejsca to kompletny zestaw szkoleń w formie wykładów i warsztatów. Porządkuje zakres zagadnień z dziedziny komunikacji marketingowej wszystkich szczebli JST. Pozwala zrozumieć szeroki kontekst budowania marki gminy, miasta, powiatu czy województwa, a tym samym wyeliminować najczęściej popełniane błędy. Zajęcia wprowadzają słuchaczy w zagadnienia związane z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miejsca poprzez kreowanie produktów lokalnych. Wskazują na możliwości wyróżnienia regionu oraz uzyskania efektu synergii komunikacyjnej dzięki kooperacji z miejscami sąsiednimi.

Idea studium bazuje na przekazywaniu wiedzy w formule „praktycy praktykom”. Wszystkie zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w realizacji różnych aspektów komunikacji marketingowej miejsc. Partnerem merytorycznym szkoleń jest firma DOM MARKI Max von Jastrov mająca blisko dwudziestoletnie doświadczeniem w budowaniu strategii marek miejsc oraz firm.

Program szkoleń bazuje na trzech formach pracy ze słuchaczami:

 1. wprowadzenie teoretyczne poparte aktualnymi studiami przypadków,
 2. wspólne grupowe zajęcia warsztatowe,
 3. projekt zaliczeniowy bazujący na realiach JST, z którym związany jest słuchacz.

Zakres budowanej kompetencji:

 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego zarządzania procesem budowania marki miejsca oraz inicjowania procesu,
 • zaznajomienie z podstawowymi narzędziami komunikacji marketingowej i brandingu, pomocnymi w przygotowaniu oraz realizacji procesu komunikacji marki,
 • wykorzystanie narzędzi komunikacji marketingowej do podniesienia skuteczności realizacji zadań własnych JST,
 • umiejętna współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi, warunkującymi osiągniecie założonych celów komunikacyjnych.

Po skończeniu i zaliczeniu kursu słuchacz będzie:

 • wiedział, jak przekonać współpracowników do rozpoczęcia procesu budowy marki miejsca w jego JST,
 • mógł zainicjować niezbędne działania przygotowawcze,
 • w stanie przeprowadzić pełen proces z uwzględnieniem kontroli jakości zlecanych prac,
 • umiał zaangażować mieszkańców i lokalne media w proces budowy marki,
 • wiedział, jak zbudować brief kreacyjny i egzekwować jego zapisy,
 • potrafił uzyskać oczekiwane efekty wdrożeniowe, związane ze wsparciem realizacji zadań JST,
 • wiedział, jak skupić przedsiębiorców wokół idei kreowania produktów lokalnych,
 • umiał skłonić sąsiednie JST do działań partnerskich,
 • wiedział, jak nie popełnić najczęstszych błędów.

Grupa docelowa:

 • osoby odpowiedzialne za komunikację jednostek samorządu terytorialnego, a więc pracownicy komórek zajmujących się promocją, wizerunkiem i public relations,
 • rzecznicy prasowi.

Słowa kluczowe:

marka miejsca, komunikacja miejsc, pozycjonowanie miejsc, zarządzanie wizerunkiem miejsca, kapitał społeczny, partycypacja społeczna, tożsamość miejsca, produkt lokalny, ekonomia społeczna

Liczba spotkań:

6 x 6, czyli sześć sześciogodzinnych bloków szkoleniowo-warsztatowych (cztery godziny teorii + dwie warsztatów)

Indywidualny projekt zaliczeniowy:

Każdy słuchacz otrzyma plik ppt z szablonem prezentacji koncepcji marki miejsca, który będzie musiał uzupełniać po każdych zajęciach, implementując zdobytą wiedzę teoretyczną na grunt swojego JST. Z założenia umożliwi to każdemu słuchaczowi nabrać niezbędnego dystansu poznawczego w stosunku do reprezentowanego JST, a tym samym przygotować się do rozpoczęcia procesu budowy i wdrożenia koncepcji marki jego miejsca.

Bloki tematyczne:

 1. Budujemy markę miejsca.
 2. Konstruujemy komunikaty marki.
 3. Komunikujemy markę miejsca.
 4. Kreujemy nowy region na mapie.
 5. Tworzymy pomysł na produkty regionalne.
 6. Wspomagamy realizację zadań JST.

Główni Prowadzący

Olga Gałek – kreatorka marek produktów lokalnych, współautorka publikacji z zakresu marketingu i ekonomii społecznej z 20-letnim doświadczeniem w pracy na rzecz rozwoju lokalnego z wykorzystaniem partycypacji społecznej. Wedle jej autorskiej metody budowane są marki lokalne: Dolina Karpia, Zagórzańskie Dziedziny, KARPATING, Dolina Pilicy. Zwolnij bieg. Miodny Szlak. Fundatorka i wiceprezes zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa.

Artur Gnat – współautor kilkudziesięciu strategii marek miejsc oraz marek komercyjnych, z doświadczeniem w pracy ze wszystkimi szczeblami jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie w pracy z samorządami uzupełnia własnymi badaniami naukowymi z zakresu wpływu komunikacji marketingowej na skuteczność realizacji zadań JST. Założyciel i prezes DOM MARKI Max von Jastrov.

STUDIUM MARKI MIEJSCA (marketing terytorialny)

Termin: czerwiec

2021

Cena: 1299 zł./ netto od osoby

Obejmuje: udział w warsztatach, materiały.

Zgłoszenie udziału:

szkolenia@zpsb.pl

Termin do końca maja

https://forms.office.com/r/S93iVQXTLL

Partnerzy: