Jak to działa

Jak wygląda rok akademicki na studiach wspomaganych online?

Studia podyplomowe online w ZPSB to aż 100% zajęć realizowanych za pośrednictwem Internetu! Zajęcia na studiach online odbywają się w piątki (16:30 – 20:30) oraz soboty (9:00 – 17:00)*. Takie ułożenie planu zapewnia, że niedziele są wolne od zajęć. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie wolność i elastyczność, często podróżują, mieszkają w innym mieście, a nawet kraju. Studia te są wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość – dzięki temu przekazywana wiedza nie traci na jakości, a Ty nie musisz rezygnować ze swoich planów i zainteresowań oraz kariery zawodowej. Studia podyplomowe on-line pozwolą Tobie także nawiązać kontakt z osobami o podobnych zainteresowania z całego kraju.

Skąd będę wiedzieć, jak korzystać z platformy e-learningowej?

Przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu otrzymasz dostęp do platformy e-learningowej. Chętni będą mieli możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu o studiach online, które poprowadzi jeden z pracowników Dziekanatu. Zostaną tam zaprezentowane zagadnienia z zakresu: logowania, korzystania z czatu i materiałów dydaktycznych.

Jeżeli w trakcie trwania semestru pojawią się u Ciebie wątpliwości lub napotkasz problem – zawsze możesz się zwrócić po pomoc do Dziekanatu. Platforma e-learningowa jest prostym i intuicyjnym narzędziem.

Jak wygląda platforma e-learningowa?

Na platformie e-learningowej każdy student ma swoje osobne konto. W kursie znajdują się materiały dydaktyczne, do których masz stały dostęp. Często też materiały te są dostępne w formie .pdf do ściągnięcia. Za pośrednictwem platformy możesz skonsultować z prowadzącym wątpliwości czy poprowadzić dyskusję na wybrany, ekonomiczny temat. Poprzez platformę jest również możliwość przesyłania projektów, rozwiązywania testów czy też prowadzenie forum z innymi uczestnikami kursu. Platforma e-learningowa dostępna jest zarówno w wersji na komputer jak i wersji na smartfony.

Jak wygląda zaliczenie semestru?

W większości przypadków po pierwszym miesiącu przeprowadzonych zajęć na platformie e-learningowej odbywa się zjazd egzaminacyjny, czyli taki, na którym uzyskujesz zaliczenie z kursów, które się właśnie skończyły. Studenci online nie mają zaplanowanej sztywnej sesji egzaminacyjnej na koniec semestru. Przez to, że przedmioty mają swoją kontynuację w trybie online, zaliczenia i egzaminy odbywają się w trakcie semestru na zjazdach. Jest to duże ułatwienie a nauka rozłożona jest równomiernie.

Jest kilka przedmiotów-warsztatów, które odbywają się jednorazowo, bez kontynuacji w online (np. rozegranie Gry symulacyjnej). Wówczas zaliczenie studenci uzyskują od razu na danym zjeździe. Wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy oraz poprawy odbywają się w siedzibie ZPSB w Szczecinie.

Co zrobić gdy nie mogę pojawić się na zjeździe?

Jeśli student nie może być obecny na zjeździe, to może przesłać usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie) oraz ewentualnie podanie do dziekana o przedłużenie sesji – najważniejsze jednak to pamiętać, że w obrębie danego semestru zaliczyć wszystkie przedmioty. Na wszystkich zjazdach mogą być organizowane egzaminy, zaliczenia oraz poprawy. Nieobecność na nich powoduje, że „uciekają” studentom terminy, ale rozliczenie jest na koniec semestru. Nieobecność nie powoduje skreślenia z listy.

Czy mogę starać się o stypendium?

Nasi studenci, również w systemie online, mają prawo do ubiegania się o stypendia i zapomogi oraz przysługuje im legitymacja studencka.

Czy na dyplomie będzie informacja, że studiowałem online?

Po ukończonych studiach i uzyskaniu odpowiedniego tytułu, na dyplomie będzie widniała informacja, że ukończyłeś studia niestacjonarne. Dopiero w suplemencie do dyplomu będzie dopisek, że były to studia niestacjonarne wspomagane online.

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!
Wydział Ekonomii i Informatyki – Dziekanat
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, I piętro, pok. 204
tel.: 91 81 49 404
e-mail: dziekanat@zpsb.pl