KONKURS o Nagrodę Prezydenta Miasta

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta miasta.

Kandydatem na stypendystę może być student lub doktorant, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) Kształci się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub jest uczestnikiem ostatniego roku studiów doktoranckich i ma określony tytuł rozprawy doktorskiej;
2) zamieszkuje na terenie miasta Szczecin;
3) posiada osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów;
4) w semestrze, w którym został złożony wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.7;
5) dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie Stypendium w terminie przewidzianym w Regulaminie

 

Do konkursu mogą być zgłaszane rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, z zakresu wskazanych w Zarządzeniu dyscyplin i obszarów nauki, obronione we wszystkich uczelniach Szczecina.

Na konkurs przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub roku poprzednim.

Prace na konkurs zgłasza uczelnia, a także autor / autorzy prac, jak również promotor/ opiekun naukowy pracy, za zgodą uczelni.

Aplikacje można składać w Urzędzie Miasta w Biurze Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1 (I piętro, pokój 168) w terminie od 17 lutego do 10 marca 2020 r. do godz. 15.00.