Informacja o wyborze wykonawcy usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej dla realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”

W związku z przeprowadzonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM dotyczącym realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności, dla realizacji projektu „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”, nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-00 (Nr ogłoszenia: 1118729), uprzejmie informujemy, że zostało wyłonionych 3 wykonawców:

1. Simple Systems Aleksandra Cichowicz, ul. Sowińskiego 74/22, 70-236 Szczecin
2. p. Jarosław Suszczewicz
3. p. Dariusz Dolecki

Do pobrania: Protokół w wyboru ofert (pdf)