Przetargi

Ogłoszenie rozeznania rynku dot. pakietów oprogramowania

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. dostarczenia pakietów oprogramowania, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18. Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – oprogramowanie Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – formularz […]

Czytaj wiecej...

OGŁOSZENIE Rozeznanie rynku dot. wyposażenia studia nagrań video, projekt „MOOC w ZPSB”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. wyposażenia studia nagrań video, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18. Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – studio video Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe […]

Czytaj wiecej...

Informacja o wyborze wykonawcy dla realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym dotyczącym usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0 w projekcie „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18), w oparciu o zasadę konkurencyjności, został wyłoniony następujący wykonawca: Plodni.com sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/3, 61-512 Poznań. Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232670 Nr ogłoszenia: […]

Czytaj wiecej...

Informacja o wyborze wykonawcy dla realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AML

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym dotyczącym usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AML w projekcie „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18), w oparciu o zasadę konkurencyjności, został wyłoniony następujący wykonawca: Plodni.com sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/3, 61-512 Poznań. Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232654 Nr ogłoszenia: 1232654

Czytaj wiecej...

OGŁOSZENIE Rozeznanie rynku dot. wykonania kompletów gier edukacyjnych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania kompletów gier edukacyjnych do szkoleń w ramach projektu Pigułki Kompetencji ZPSB , w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18. Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie […]

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0 w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0 w oparciu o zasadę konkurencyjności Do pobrania Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232670 Nr ogłoszenia: 1232654

Czytaj wiecej...

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AML w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AML w oparciu o zasadę konkurencyjności Do pobrania Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232654 Nr ogłoszenia: 1232670

Czytaj wiecej...

OGŁOSZENIE rozeznania rynku dot. opracowania materiałów e-learningowych – AL2.0 M-4

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania dzieła: opracowania kompletu materiałów e-learningowych dla osób dorosłych w wieku 30+ do kursu „Przywództwo” w ramach programu Akademia Lidera 2.0, w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18. […]

Czytaj wiecej...

OGŁOSZENIE rozeznania rynku dot. opracowania materiałów e-learningowych – AL2.0 M-3

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania dzieła: opracowania kompletu materiałów e-learningowych dla osób dorosłych w wieku 30+ do kursu „Szczupłe i zwinne zarządzanie” w ramach programu Akademia Lidera 2.0, w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Czytaj wiecej...

OGŁOSZENIE rozeznania rynku dot. opracowania materiałów e-learningowych – AL2.0 M-2

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania dzieła: opracowania kompletu materiałów e-learningowych dla osób dorosłych w wieku 30+ do kursu „Design Thinking” w ramach programu Akademia Lidera 2.0, w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: […]

Czytaj wiecej...