Bardzo dobra wiosna dla regionalnego biznesu

Zegar Biznesu po drugim kwartale 2015 roku wskazuje na poprawę sytuacji gospodarczej, po nieznacznym jej spadku w początku roku. Już przez ostatnie półtora roku koniunktura gospodarcza na Pomorzu Zachodnim porusza się w ćwiartkach tarczy Zegara pomiędzy ożywieniem i rozkwitem, a przewidywania na drugą połowę roku są jeszcze bardziej optymistyczne.

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury po II kwartale 2015

Odczyt Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za drugi kwartał 2015 roku odwraca pesymizm z ostatniego okresu. Wskaźnik syntetycznego ZZK w I kwartale zanotował tylko 47 punktów, a w minionym już ponad 56, co jednoznacznie sugeruje powrót dobrej koniunktury – objaśnia prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, pomysłodawca i współtwórca Zegara Biznesu.

II Q 2015_cale_sm

Po raz kolejny obserwujemy charakterystyczny dla naszego regionu rozkład koniunktury, gdzie zwykle okres wiosny i lata charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż w zimie. Oczywisty wpływ na to ma struktura sektorowa gospodarki województwa, ze sporym udziałem branż związanych z turystyką i rolnictwem, jako branż sezonowo wzrostowych, dla których właśnie rozpoczął się dobry sezon. W II kwartale nieznacznie lepszy wynik dotyczy branż przemysłowych (blisko 58 punktów), podczas gdy dla sektora usług nie przekracza 56 punktów) – kontynuuje prof. Zelek.

Zaskoczeniem nie są również oczekiwania przedsiębiorców co do koniunktury w III kwartale tego roku – tutaj panuje stosunkowo duży optymizm – oczekiwany ZZK szybuje do poziomu 63 punktów.

Przebudzenie budowlańców i rolników

W I kwartale 2015 r. zanotowano wyjątkowo kiepski wynik rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa (jedynie 35,5 punktów) i nie lepszy odczyt dla branży budownictwa (37,3 punktów). W obu omawianych branżach II kwartał ZZK przyniósł radykalną poprawę koniunktury. Dla sektora budownictwa optymizm dotyczący sezonu wiosennego podnosi ZZK do poziomu aż 60 punktów, i wróży bardzo dobry sezon. Równie udanego sezonu oczekuje się w rolnictwie, gdzie ZZK wynosi 59 punktów.

Niestety w produkcji przemysłowej wskaźnik ZZK za II kwartał wynosi ponad 55 punkty, tzn. jest niższy od syntetycznego ZZK.

Dobry sezon dla branż usługowych

W minionym kwartale poprawiły się stosunkowo słabe wyniki branż usługowych – średni ZZK powyżej 55 punktów. W II kwartale najlepszą koniunkturę raportują firmy z sektora TSL, nie gorsze dotyczyły branży turystycznej i gastronomicznej (ZZK skoczył z poziomu 37 punktów do ponad 55). W tym samym czasie handel i pozostałe usługi odnotowały nieznacznie poprawiający się trend koniunktury – wskaźnik w tych branżach utrzymał się na poziomie ok. 54 punktów. Wszystkie branże z sektora usługowego bardzo optymistycznie oceniają swoje perspektywy w III kwartale roku 2015, choć – co oczywiste – najwyższy oczekiwany ZZK dotyczy turystyki

Stargard jak lokomotywa

Początek 2015 roku zdawał się wyrównywać różnice w poziomie koniunktury w przekroju subregionów województwa, jednak II kwartał ujawnił wyjątkowo dobre wyniki dla podregionu stargardzkiego i dobre w podregionie Szczecina.

Wiosna to sezon MSP

W minionym kwartale ujawnia się zaskakujący trend poprawy kondycji firm z sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem firm średnich. Również w ocenie perspektyw rozwoju w III kwartale wszystkie kategorie firm MSP jednoznacznie zapowiadają zbliżanie się fazy sezonowego ożywienia gospodarczego, czego nie podzielają duże firmy.

Więcej

 


Portal ZegarBiznesu.pl Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie to efekt współpracy z firmą konsultingową BTC sp. z o.o. ZegarBiznesu.pl to portal dedykowany regionalnemu biznesowi. Wyróżnikiem portalu jest Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – innowacyjne narzędzie internetowe, które mierzy i dynamicznie obrazuje trendy regionalnej gospodarki. Idea Zegara wyrasta z metodyki, na której bazuje Eurostat Business Cycle Clock, jednak zastosowanie go w skali regionu jest pionierskie zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Portal ZegarBiznesu.pl jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Obecnie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu samodzielnie utrzymuje portal i prowadzi badania Zegara.