Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego Zakupu urządzeń do transmisji online wraz z oprogramowaniem i montażem w salach szkoleniowych (urządzenia do streamingu poprawiającego dostępność)

Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego Zakupu urządzeń do transmisji online wraz z oprogramowaniem i montażem w salach szkoleniowych (urządzenia do streamingu poprawiającego dostępność)
w oparciu o zasadę konkurencyjności
w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Nr ogłoszenia: 2023-12173-168195 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168195

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert