Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ANS, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ANS, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53 do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176069?sekcja=ogloszenie

Nr ogłoszenia: 2023-12173-176069 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Wpłynęła jedna oferta od od IT PREMIUM B. Bęski, P. Szałkiewicz Sp. J., ul. Krzywoustego 62/1, 70-253 Szczecin , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała 75 punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma IT PREMIUM B. Bęski, P. Szałkiewicz Sp. J. została wybrana do realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ANS, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. ogłoszenia dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń.