Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób z niepełnosprawnościami, w budynku Wydziału w Gryficach, wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób z niepełnosprawnościami, w budynku Wydziału w Gryficach, wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149862

Nr ogłoszenia: 2023-12173-149862 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Z analizy otrzymanych ofert wynika, że dwie z przesłanych ofert, Oferent: LIFTPROJEKT Rafalik Spółka Komandytowa oraz Oferent: ZME Bajpax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełniają  wszystkie wymagane kryteria.

Po dokonanych obliczeniach kryteriów wynikło, że Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów jest Oferent: ZME Bajpax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma ZME Bajpax Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
została wybrana do realizacji dostawy, montażu
i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej
w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób z niepełnosprawnościami, w budynku Wydziału ZPSB w Gryficach, wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi.