Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

Dotyczy ogłoszenia o wyborze wykonawcy modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166994

 

Nr ogłoszenia: 2023-12173-166994  (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

 

Na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty od:

  1. Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź, Oddział Szczecin, ul. Heyki 20-22, 70-631 Szczecin, z ceną 55 896,12 PLN
  2. SENOTECH – INSTALACJE Sebastian Nowak, ul. Adama Mickiewicza 102/4, 71-107 Szczecin, z ceną 56 383,20 PLN
  3. Nowe Horyzonty elektryki sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 3/510, 65-001 Zielona Góra, z ceną 91 266,00 PLN

Dwie oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria: Solar Polska Sp. z o.o. oraz SENOTECH – Instalacje Sebastian Nowak, a maksymalną liczbę punktów otrzymała oferta Solar Polska Sp. z o.o.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Solar Polska Sp. z o.o. została wybrana do realizacji modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34.

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku.