Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

Dotyczy ogłoszenia o wyborze wykonawcy modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160430

Nr ogłoszenia: 2023-12173-160430  (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego dot. modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

Nr ogłoszenia: 2023-12173-160430  (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160430

Z powodu błędów formalnych w załączonej do postępowania umowie, zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu ANS Wydział
w Gryficach pozostaje nierozstrzygnięte – brak podpisanej umowy.

 

 

Na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty od:

  1. Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź, Oddział Szczecin, ul. Heyki 20-22, 70-631 Szczecin, z ceną 56 772,86 PLN
  2. ZUP „IREX” s.c., ul. ks. Warcisława I 18, 71-667 Szczecin, z ceną 59 000,00 PLN
  3. Acoma Sp. z o.o., ul. Różana 22/15, 78-100 Zieleniewo, z ceną 59 372,94 PLN
  4. ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 29G, 72-300 Gryfice, z ceną 70 356,00 PLN

Oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria, a maksymalną liczbę punktów otrzymała oferta Solar Polska Sp. z o.o.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Solar Polska Sp. z o.o. została wybrana do realizacji modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34.