Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Dotyczy ogłoszenia o wyborze wykonawcy modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166986?sekcja=ogloszenie
Nr ogłoszenia: 2023-12173-166986 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty od:
1. Senotech – Instalacja Sebastian Nowak, ul. A. Mickiewicza 102/4, 71-107 Szczecin, z ceną 115 620,00 PLN
2. Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź, Oddział Szczecin, ul. Heyki 20-22, 70-631 Szczecin, z ceną 114 443,13 PLN
Oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria, a maksymalną liczbę punktów otrzymała oferta Solar Polska Sp. z o.o.
W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Solar Polska Sp. z o.o. została wybrana do realizacji modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku.