Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji pięciu toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierskiej 53

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy modernizacji pięciu toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierskiej 53 do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152538?sekcja=ogloszenie

Nr ogłoszenia: 2023-12173-152538 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Wpłynęła jedna oferta od BPM-BAU Sp. z o.o. , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma BPM-BAU Sp. z o.o. została wybrana do realizacji modernizacji pięciu toalet w celu ich przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierskiej 53.