Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. montażu wideo domofonów wraz z kontrolą dostępu do sterowania drzwiami zewnętrznymi do wejść głównych w budynkach wydziałowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie: Wydział w Szczecinie i Wydział w Gryficach oraz automatyzacji drzwi rozwieranych zewnętrznych i wewnętrznych – 3 pary drzwi w Wydziale w Szczecinie i 2 pary drzwi w Wydziale w Gryficach do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy montażu wideo domofonów wraz z kontrolą dostępu do sterowania drzwiami zewnętrznymi do wejść głównych w budynkach wydziałowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie: Wydział w Szczecinie i Wydział w Gryficach oraz automatyzacji drzwi rozwieranych zewnętrznych i wewnętrznych – 3 pary drzwi
w Wydziale w Szczecinie i 2 pary drzwi w Wydziale w Gryficach do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146834

Nr ogłoszenia: 2023-12173-146834 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)

 

Wpłynęła jedna oferta od FL – SYSTEM Grzegorz Górski na kwotę 99 812,00 PLN , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma FL – SYSTEM Grzegorz Górski została wybrana do realizacji montażu wideo domofonów wraz z kontrolą dostępu do sterowania drzwiami zewnętrznymi do wejść głównych w budynkach wydziałowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie: Wydział w Szczecinie i Wydział w Gryficach oraz automatyzacji drzwi rozwieranych zewnętrznych i wewnętrznych – 3 pary drzwi
w Wydziale w Szczecinie i 2 pary drzwi w Wydziale w Gryficach.