Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. opracowania i wyprodukowania gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy opracowania i wyprodukowania gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148597

Nr ogłoszenia: 2023-12173-148597 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)

Wpłynęła jedna oferta od Coaching 4 Michał Hamera, która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.
W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Coaching 4 Michał Hamera została wybrana do realizacji opracowania i wyprodukowania gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.