Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. opracowania narzędzi promocyjno-informacyjnych zwiększających dostępność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy do opracowania narzędzi promocyjno-informacyjnych zwiększających dostępność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134944

Nr ogłoszenia: 2022-12173-134944 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)
Wpłynęła jedna oferta od Grupa Płodni.com Sp. z o.o. , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Grupa Płodni.com Sp. z o.o. została wybrana do realizacji zamówienia opracowania narzędzi promocyjno-informacyjnych zwiększających dostępność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Oferowana cena wynosi 476 224,00 PLN.