Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. przygotowania i realizacji programu szkoleniowego nt. projektowania uniwersalnego

Dot. Ogłoszenia wyborze wykonawcy dot. przygotowania i realizacji programu szkoleniowego nt. projektowania uniwersalnego w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129244

Nr ogłoszenia: 2022-12173-129244 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)

  • Wpłynęła jedna oferta od METAPHOR Wróblewska Spółka Komandytowa, która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów. W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma METAPHOR została wybrana do realizacji programu szkoleniowego dla kadry Uczelni pn. „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany”. Oferowana cena wynosi 299355,00 PLN.