Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozbudowy istniejącego systemu informatycznego zarządzania procesem kształcenia

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawcy do rozbudowy istniejącego systemu informatycznego  zarządzania procesem kształcenia, które znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130268?sekcja=oferty

Nr ogłoszenia: 2022-12173-130268 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)

Wpłynęła jedna oferta od APR System Sp. z o.o. , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów. W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma APR System Sp. z o.o. została wybrana do realizacji zamówienia na rozbudowę istniejącego systemu informatycznego zarządzania procesem kształcenia. Oferowana cena wynosi 478101,00 PLN.