Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia wyborze wykonawcy dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119823

Nr ogłoszenia: 2022-12173-119823 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych)

  • Po analizie ofert oraz obliczeniach kryteriów, wynikło iż Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów (100) jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Oferowana cena wynosi 32 595,00 PLN brutto, gwarancja wynosi 5 lat. Tym samym wybrana została powyższa oferta.