Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów
e-learningowych w oparciu o zasadę konkurencyjności
w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Dot. ogłoszenia o wyborze wykonawców przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie:

Nr ogłoszenia: 2023-12173-164930 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164930

Wpłynęły dwie oferty:

  1. Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa,
  2. LegalHut Sp. z o.o.,

które spełniają wszystkie wymagane kryteria.

Po dokonanych obliczeniach kryteriów wynikło, że Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów jest Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i Oferent Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa został wybrany do przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów
w formie materiałów e-learningowych z obszaru „Prawne aspekty realizacji projektów IT” dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

Nr ogłoszenia: 2023-12173-164940 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164940

Wpłynęła jedna oferta od SELF EDUCATION Przemysław Sujka, która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i Oferent SELF EDUCATION Przemysław Sujka został wybrany do przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych z obszaru „Technologie hipertekstowe i języki znaczników” dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

 

Nr ogłoszenia: 2023-12173-164945 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164945

Wpłynęła jedna oferta od Karol Lament , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i Oferent Karol Lament został wybrany do przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych z obszaru „Współdziałanie w polityce publicznej” dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

 

Nr ogłoszenia: 2023-12173-164965 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164965

Wpłynęła jedna oferta od Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska , która spełnia wszystkie wymagane kryteria i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i Oferent Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska został wybrany do przygotowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie materiałów e-learningowych z obszaru „Zarządzanie zmianą w projekcie” dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.

 

Nr ogłoszenia: 2023-12173-164953; 164952; 164951; 164948; 164938; 164934; 164926; 164922; 164920; 164919 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Brak ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164953

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164952

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164951

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164948

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164938

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164934

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164926

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164922

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164920

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164919