Informacja o wyborze oferty na kurs „Technolog robót wykończeniowych”

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych” w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Informujemy, że w postępowaniu 3/2018/CED wyłoniono wykonawcę zlecenia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 kursów zawodowych „Technolog robót wykończeniowych”. Wykonawcą jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów.