Informacja o wyborze wykonawcy dla realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym dotyczącym usługi opracowania i realizacji kampanii rekrutacyjnej online do programów szkoleniowych AL 2.0 w projekcie „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” (Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18), w oparciu o zasadę konkurencyjności, został wyłoniony następujący wykonawca:

  • Plodni.com sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/3, 61-512 Poznań.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232670

Nr ogłoszenia: 1232670