Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia wyborze wykonawcy dot. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116217

Nr ogłoszenia: 2022-12173-116217

  • Informujemy, iż w ze względu na błąd zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia, niniejsze ogłoszenie pozostało nierozstrzygnięte.