Informacja o wyborze Wykonawcy kursu „Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)”

Informujemy, że w postępowaniu 1/2017/CED wyłoniono Wykonawcę 4 edycji kursu zawodowego „Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)”. Organizatorem i realizatorem kursu będzie WZDZ Szczecin, Centrum Kształcenia Zawodowego Trzebiatów, ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów.