Knowledge@Work – studia z kompetencjami kluczowymi

Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, elastyczne formy nauki z e-learningiem i m-learningiem, gra mobilna „Pigułki kompetencji”, broker edukacyjny – to elementy nowego modelu studiów podyplomowych Knowledge@Work, który powstaje w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie dla polskich uczelni.

Model K@W został już wdrożony do programów studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz jest testowany na uczelniach w Bydgoszczy, Gdańsku, Sopocie i Warszawie. Słuchacze do swoich programów kierunkowych otrzymali dodatkowe moduły kompetencji kluczowych, które zostały dobrane indywidualnie do ich potrzeb i umiejętności. Pakiety kompetencji są oferowane w e-learningu i m-learningu na platformie K@W.

Jak wynika z wielu opinii, pracodawcy wciąż skarżą się na niewystarczające umiejętności pracowników w zakresie kompetencji miękkich, społecznych. Absolwenci studiów, nawet posiadający świetne przygotowanie zawodowe, nie uzyskują na uczelniach takich umiejętności, jak praca w zespole komunikacja interpersonalna, czy zarządzanie zespołem – mówi dr Justyna Osuch z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. – Dlatego właśnie powstał model K@W dla uczelni – wyjaśnia dr Osuch.

„Zdobywamy pracę w 70% dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30% specjalistycznych” – ta ocena ekspertów rynku pracy, cytowana m.in. w dokumencie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” PARP, jest wciąż aktualna.

Nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work pozwoli na dostosowanie programów studiów do wymogów rynku pracy oraz uelastycznienie oferty uczelni dla potrzeb dorosłych słuchaczy. Gotowa platforma K@W oferowana uczelniom, zawiera wszystkie narzędzia i materiały pozwalające w łatwy sposób dodawać moduły kompetencji do programów studiów. Wdrożenie modelu nie wymaga od uczelni dodatkowych kosztów. Korzyści za to są wymierne – absolwenci uczelni zostają wyposażeni w uniwersalne umiejętności, które podnoszą ich wartość na rynku pracy.

Model K@W w uniwersalny sposób uzupełnia programy studiów o 10 kluczowych kompetencji, które powinni posiadać pracownicy średniego szczebla czy menedżerowie. Kluczowe kompetencje K@W to siedem umiejętności tzw. „miękkich” (np. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna czy zarządzanie wiedzą) oraz trzy „twarde” kompetencje (np. prawo w działalności gospodarczej, znajomość technologii IT). Moduły są wybierane we współpracy z brokerem edukacyjnym i na podstawie testu barometrem kompetencji – słuchacze otrzymują indywidualny zestaw i poziom materiałów. Dodatkowo słuchacze otrzymują grę mobilną „Pigułki kompetencji”, do nauki także na smartfonach.

Od maja 2015 roku gotowa platforma Knowledge@Work będzie oferowana do wdrażania bezpłatnie na uczelniach w całej Polsce. Uczelnie testujące model już teraz są zainteresowane jego docelowym wdrożeniem do swoich programów kształcenia.

Do pobrania