Najlepsi studenci ZPSB otrzymali wysokie stypendia

Zostały przyznane tegoroczne stypendia w ZPSB za wyniki w nauce. Najlepsi studenci otrzymają aż 1000 zł miesięcznie. To więcej niż wynosi koszt studiowania.

O stypendium Rektora za wyniki w nauce warto się starać. Co roku są one przyznawane studentom, którzy uzyskali najwyższe noty na swoich kierunkach. Stypendia dla najlepszych studentów są przyznawane na 5 kierunkach w ZPSB – Ekonomii, Informatyce i Zarządzaniu w Szczecinie oraz także na kierunkach Pedagogika w Gryficach i Fizjoterapia w Świnoujściu.

Rektor ZPSB, obok stypendiów za wyniki w nauce, przyznaje także stypendia za najlepsze wyniki w sporcie. Obecnie mamy trzech studentów z takimi stypendiami sportowymi – piłkarza, koszykarza oraz motorowodniaka.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oferuje swoim studentom wiele możliwości skorzystania z różnorodnych ulg finansowych czy zniżek. Poza programem stypendialnym dla studentów, są to także specjalne zniżki przy kontynuacji nauki dla naszych studentów i absolwentów, osób niepełnosprawnych czy osób po 40. roku życia.

Więcej i stypendiach i zniżkach