Nowy, modułowy system studiów w ZPSB

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu od przyszłego roku akademickiego 2015/2016 wprowadza nowy system studiowania – modułowe programy studiów. W takim trybie studiować będą nowo przyjęci studenci na studiach I oraz II stopnia na dwóch kierunkach: Ekonomia i Zarządzanie.

Dostosowywanie programów studiów do wymogów rynku pracy, a także indywidualne podejście do studentów i ich potrzeb, to już od lat standardy w działalności ZPSB. Najnowsze przedsięwzięcie na Uczelni to swego rodzaju rewolucja w sposobie kształcenia studentów, która ma uczynić ofertę edukacyjną jeszcze bardziej praktyczną i efektywną. Modularność kształcenia pozwoli na połączenie w jednym module wszystkich zagadnień dotyczących danego zakresu tematycznego – od podstaw teoretycznych, przez ćwiczenia i aspekty praktyczne, po zastosowanie wiedzy i umiejętności w samodzielnej pracy, czyli uzyskanie konkretnych kompetencji. Poszczególne moduły będą wprowadzane kolejno w trakcie studiów. Każdy moduł, składać się będzie z kursów, które połączą całość materiału i będą wymagały zaliczenia. Kolejny moduł rozpocznie się po zakończeniu poprzedniego.

Przygotowaliśmy program studiów, który jest odwzorowaniem schematu działania firmy. Poszczególne moduły na studiach odpowiadają funkcjom realizowanym w biznesie. W biznesie musimy posiadać dobrą orientację w zakresie finansów, rachunkowości, marketingu, kwestii kadrowych itp. I właśnie tak ułożony jest program modułowy. W nowym programie nasz student otrzyma praktyczną, możliwą do wykorzystania w każdej firmie wiedzę i umiejętności. Nie tylko będzie „wiedział”, ale też – dzięki dużemu udziałowi zajęć praktycznych – będzie potrafił wykorzystać swoją wiedzę w pracy – mówi prof. Aleksandra Grzesiuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki ZPSB.

W odróżnieniu od tradycyjnego systemu – w którym powiązane przedmioty rozkładały się w semestrach, co powodowało nieraz, że zajęcia wymagające praktycznego zastosowania wiedzy nabytej np. w pierwszym semestrze, odbywały się dużo później i wymagały przypominania podstaw – obecnie studenci będą każdy zakres merytoryczny przerabiać w całości. Np. w module Marketing znajdą się m.in. kursy „Podstawy marketingu” – czyli podbudowa teoretyczna, „Badania marketingowe” – uczące tworzenia i wykorzystywania narzędzi, a także kurs „Przygotowanie planu marketingowego” – gdzie studenci będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności z poprzednich zajęć w praktycznej pracy – wyjaśnia prof. Grzesiuk.

W taki sposób już od dawna prowadzone są studia podyplomowe w ZPSB, a system wzorowany jest na studiach Executive MBA, które Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wprowadzała pod nadzorem Leeds University z Wielkiej Brytanii, od 1998 roku. Jest to także sprawdzony system na uczelniach zagranicznych.

Wprowadzenie systemu modułowego do naszej oferty edukacyjnej wiąże się z jeszcze jednym ważnym aspektem. Od tego roku akademickiego ustawa o szkolnictwie umożliwiła uczelniom wprowadzenie procedury potwierdzania efektów kształcenia (tzw. procedura RPL) nabytych w trakcie zarówno edukacji pozaformalnej, jak i życia zawodowego. Kandydat na studia będzie mógł wykazać, że posiada już wiedzę i umiejętności nabywane podczas studiów w ramach określonych kursów czy modułów, a w przypadku pozytywnej weryfikacji będzie mógł zaliczyć w ten sposób część zajęć, a nawet skrócić czas studiowania – wyjaśnia dr Grażyna Maniak, Koordynator ds. RPL w ZPSB.

Obecnie wprowadzana taka procedura w ZPSB pozwoli na ścieżki kształcenia dopasowane do indywidualnych potrzeb studentów. Procedura uznania tych efektów kształcenia nie będzie prosta, sprawdzanie ich będzie rzetelnym procesem, jednak dla osób, które faktycznie posiadają już część wiedzy lub umiejętności z danego programu, jest to duża szansa na krótszą i elastycznie dopasowaną ścieżkę studiów – uzupełnia dr Maniak.

Do pobrania