OGŁOSZENIE rozeznania rynku dot. opracowania programu zajęć oraz interaktywnych materiałów – AL2.0 M-4

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania dzieła: opracowania szczegółowego programu zajęć wraz z efektami kształcenia oraz materiałów szkoleniowych dla osób dorosłych w wieku 30+ program Akademia Lidera 2.0 – moduł „Przywództwo”, w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18.

Szczegóły w pliku (PDF) – Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – programy i materiały AL2-0_M-4

Do pobrania (Word) – Rozeznanie cenowe – Załącznik nr 1 – programy i materiały AL2-0_M-4