Ogłoszenie rozeznania rynku dot. tłumaczenia pisemnego na język angielski kursów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. wykonania tłumaczenia pisemnego na język angielski przygotowanych szkoleń e-learningowych, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18-00.

Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie cenowe – ogłoszenie

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – formularz oferty