Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym – seminarium

W dniu 18 maja br. w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie odbyło się seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych dla przedstawicieli szkół wyższych, zatytułowane „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym”.

Prowadzącymi wykłady i warsztaty byli:

  • Prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa / Instytut Badań Edukacyjnych,
  • Prof. Andrzej Kraśniewski, Politechnika Warszawska,
  • Dr Grażyna Maniak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
  • Prof. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański,
  • Dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka,
  • Dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, Instytut Badań Edukacyjnych / Politechnika Łódzka,
  • Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski,
  • Agata Wroczyńska, Uniwersytet Warszawski.

Znowelizowana w 2014 r. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, w zapisach Art. 170g1 obliguje szkoły wyższe do organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia zdobytych uprzednio w wyniku edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się (recognition of prior learning). Potwierdzanie tych efektów otwiera – dla tych kandydatów, którzy posiadają doświadczenie zawodowe – nową ścieżkę wstępu na studia wyższe. Ścieżkę, dzięki której nie będą oni musieli powielać w trakcie studiowania kompetencji już posiadanych, zachęcającą do podejmowania wysiłku edukacyjnego.

Ustawa ustala bardzo ogólne zasady potwierdzania tych efektów, pozostawiając rozstrzygnięcia szczegółowe w sferze autonomicznych decyzji uczelni. Większość z nich podjęła już trud opracowania systemu potwierdzania – uchwały senatów w tej sprawie powinny być przygotowane niebawem. Stanowią one niebagatelne wyzwanie, ponieważ takich procedur dotąd w Polsce nie stosowano. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczelni Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował serię seminariów, w tym także w Szczecinie, na których przedstawione były ogólne informacje o regulacjach prawnych i systemach uznawania efektów kształcenia zdobytych uprzednio, jak również przykładowe rozwiązania zaprojektowane przez polskie szkoły wyższe o różnych profilach. Dyskutowane były także problemy związane z tworzeniem tych systemów.

Program seminarium (pdf)