Rozeznanie cenowe – indywidualny dostęp do platformy nauki języków obcych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. indywidualnego dostępu do platformy do samodzielnej nauki języka obcego, w ramach realizacji projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegóły w pliku (PDF): Rozeznanie rynku_jezyki_obce_ZPSB

Do pobrania formularz oferty (Word): Formularz oferty – rozeznanie rynku_jezyki_obce_ZPSB