Rozeznanie cenowe na urządzenia Access Point

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu 31 urządzeń Access Point przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji projektu: „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.