Rozeznanie rynku dot. produkcji materiałów video, filmików do kursów e-learningowych w ramach projektu „MOOC w ZPSB”

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. produkcji materiałów video, filmików do kursów e-learningowych, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18-00.

Szczegóły w pliku (PDF): Ogłoszenie rozeznania rynku

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – formularz oferty