Rozeznanie rynku dot. Zaprojektowanie i wykonanie edukacyjnej aplikacji mobilnej do kursów na platformie Navoica.pl, do grywalizacji i powtórek dla 9 kursów w ramach projektu MOOC w ZPSB

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. zaprojektowania i wykonanie edukacyjnej aplikacji mobilnej dla celów grywalizacji, do 9 kursów na platformie Navoica.pl, w ramach realizacji projektu „MOOC w ZPSB”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18-00.

Uwaga – modyfikacja zapytania – uzupełnienie z dn. 26.08.2021 r.

Szczegóły w pliku (PDF): Ogłoszenie rozeznania rynku

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie cenowe – formularz oferty