Rozeznanie rynku dotyczące modernizacji/ wymiany systemu bibliotecznego ze starej generacji SOWA 1 na nowy system biblioteczny

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert cenowych dot. modernizacji/wymiany systemu bibliotecznego ze starej generacji SOWA 1 na nowy system biblioteczny, w ramach realizacji projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegóły w pliku (PDF): Ogłoszenie rozeznania rynku

Do pobrania formularz oferty (Word): Rozeznanie rynku – formularz oferty