Uczelnie bliżej biznesu

Puls Biznesu

2015_05_18_Uczelnie_blizej_biznesu_Puls_biznesu_sFundusze unijne W jaki sposób unijne fundusze wesprą szkoły wyższe w dostosowaniu wiedzy studentów do potrzeb rynku? Czy dobre praktyki z poprzedniego rozdania mogą być kontynuowane w nowej perspektywie?

Od lat pracodawcy narzekają na nieprzygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do podjęcia pracy zawodowej. Uważają, że programy nauki odbiegają od potrzeb rynku pracy i nie rozwijają wiedzy praktycznej i tzw. umiejętności miękkich. Dlatego już w poprzednim rozdaniu unijnych pieniędzy finansowano projekty, które mają pomóc uczelniom dostosować wiedzę i umiejętności absolwentów do potrzeb biznesu.

Nowe kompetencje

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dzięki unijnym pieniądzom powstał nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work, który będzie bezpłatnie oferowany innym uczelniom. Chodzi o uzupełnienie programów studiów podyplomowych o najważniejsze kompetencje wymagane przez pracodawców. Siedem umiejętności dotyczy kompetencji „miękkich”, m.in. autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zarządzania wiedzą. Trzy zaś dotyczą umiejętności „twardych”, których braki wskazuje rynek pracy: prawa w działalności gospodarczej, ugruntowanych podstaw matematyki i znajomości technologii informatycznych. – Student sam poprzez umieszczony na platformie barometr kompetencji bada ich poziom, jednocześnie dowiadując się, nad którymi powinien pracować. Barometr pozwala też określić przyrost kompetencji kluczowych po zakończeniu kursu. W doborze pakietów wiedzy pomaga broker, czyli doradca edukacyjny, z którym słuchacz konsultuje swoją ścieżkę kształcenia kluczowych kompetencji – wyjaśnia Agata Mikołajczak z ZPSB. […]

Źródło: Puls Biznesu, 18.05.2015 r. (czytaj online)