W gospodarce bez mrozów, ale pochmurno

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury zmierzył gospodarkę po IV kwartale 2014 roku. Wyniki, choć nie zaskoczyły, to jednak trochę rozczarowały.

Nowe wskazania Zegara Biznesu – IV kwartał 2014

Wskaźnik ZZK spadł z poziomu ponad 56 do 52 punktów, więc wykazał trend zgodny z oczekiwaniami z poprzedniego kwartału (w III kwartale respondowani wróżyli ochłodzenie tempa wzrostu).

IV Q 2014_cale_sm

Faktycznie odczyt ZZK na poziomie 52,3 potwierdza niezły klimat koniunktury w regionie, jednak już nie tak dobry jak w kwartałach II i III minionego roku. Firmy odnotowują dalszy wzrost sprzedaży, jednak tempo tego wzrostu nieznacznie wyhamowało. Wskazanie to nie po raz pierwszy podkreśla typową cechę koniunktury gospodarki zachodniopomorskiej, gdzie zwykle II i III kwartał charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż pozostałych – komentuje prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, twórca Zegara Koniunktury.

Zgodnie z tym wzorcem w kolejnym, pierwszym kwartale roku 2015 nie należy oczekiwać eksplozyjnych zmian w klimacie koniunktury. Badane firmy z dozą chłodu wyceniają oczekiwany ZZK na poziom 52,8, a więc tylko 0,5 punktu wyższy niż na koniec minionego roku. Zdaje się, że na widoczną i odczuwalną poprawę koniunktury musimy zaczekać do lata – dodaje prof. Zelek.

Rolnicy uśpieni, budowy w toku

Co oczywiste, najsłabsze wyniki dotyczą w IV kwartale sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa gdzie ZZK wynosi jedynie 47 punktów. Znacznie lepiej wypada ZZK dla produkcji przemysłowej i budownictwa – w obu przypadkach ok. 52 punkty. To efekt bardzo sprzyjającej aury i braku zimy.

Święta i Sylwester to czas hotelarzy i gastronomii

Najlepsze wyniki dotyczą w ostatnim kwartale 2014 branży hotelarsko-turystycznej (ZZK na rekordowo wysokim poziomie blisko 59 punktów) i są zgodne z oczekiwaniami tej branży.

Niestety znacznie słabsze wyniki odnotowały pozostałe branże sektora usług. Zarówno w branży handlowej, jak i LST wskaźnik ZZK spadł i z trudem osiąga ok. 52 punkty. To wynik, który najmocniej rozczarował placówki handlu, które w przeddzień świąt oczekiwały znacznej poprawy koniunktury.

Struktura geograficzna koniunktury bez zaskoczenia

W poprzednim odczycie ZZK, w ocenie koniunktury największy optymizm towarzyszył firmom z Koszalina, które spiesznie odrabiały pewne dystanse. Na koniec roku 2014 jednak ocena koniunktury w podregionach się wyrównała i nie ujawniła żadnych istotnych dysproporcji.

Duży może więcej

Odczyt ZZK za IV kwartał 2014 ujawnia okrzepłość dużych firm i różnicuje wskaźniki ZZK. O ile dla dużych firm to wskaźnik na poziomie blisko 55 punktów, o tyle firmy małe koniunkturę wyceniają na jedyne 51 punktów.

Więcej:

 


logo pion_JPG_smProjekt ZegarBiznesu.pl Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie to efekt współpracy z firmą konsultingową BTC sp. z o.o. ZegarBiznesu.pl to portal dedykowany regionalnemu biznesowi. Wyróżnikiem portalu jest Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – innowacyjne narzędzie internetowe, które mierzy i dynamicznie obrazuje trendy regionalnej gospodarki. Idea Zegara wyrasta z metodyki, na której bazuje Eurostat Business Cycle Clock, jednak zastosowanie go w skali regionu jest pionierskie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.