ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób z niepełnosprawnościami w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Wydział w Gryficach, w oparciu o zasadę konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób
z niepełnosprawnościami w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Wydział
w Gryficach, w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia platformy dźwigowej pionowej o napędzie elektrycznym, zamontowanej w szybie wolnostojącym, służącej do transportu osób z niepełnosprawnościami w budynku Wydziału w Gryficach wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, w oparciu o zasadę konkurencyjności, w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

 

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – do pobrania:

 

 

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-149862

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149862