Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w salach szkoleniowych w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w salach szkoleniowych w oparciu o zasadę konkurencyjności. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

  1. Część 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w siedzibie uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu– Akademia Nauk Stosowanych, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin.
  2. Część 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktycznej w siedzibie uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu– Akademia Nauk Stosowanych, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin.
  3. Część 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktycznej w siedzibie filii uczelni Wydział w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice.

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w salach szkoleniowych w oparciu o zasadę konkurencyjności. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

  • Część 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w siedzibie uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu– Akademia Nauk Stosowanych, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
  • Część 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktycznej w siedzibie uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu– Akademia Nauk Stosowanych, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
  • Część 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktycznej w siedzibie filii uczelni Wydział w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice,

w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-168195

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168195